Sali zämme,

So d Fasnacht 2018 isch scho wieder Gschicht. Mer gratuliere de Rauracher Rueche herzlich zum erneute Sieg im bim Goldige Räppli. 

Mer freue uns euch am 11. Juni 2018 im Gladdiadore Keller dörfe zur GV z begriesse.

Uff de 2 Link unte findsch du diä an dr letschte GV neu beschlossene Statute sowie s neue Dateschutzreglement.

Statuten

Datenschutzreglement

D Wage-IG findsch du au uff Facebook. Do findsch du dr Link, mir freue uns über di Bsuech.

Hesch du Wünsch oder Inputs zur Homepage? Denn schrieb doch kurz e Mail.

Eure Vorstand vo dr Wage IG