Sali zämme,

Uff de 2 Link unte findsch du diä an dr letschte GV neu beschlossene Statute sowie s neue Dateschutzreglement.

Statuten

Datenschutzreglement

D Wage-IG findsch du au uff Facebook. Do findsch du dr Link, mir freue uns über di Bsuech.

Hesch du Wünsch oder Inputs zur Homepage? Denn schrieb doch kurz e Mail.

Eure Vorstand vo dr Wage IG